Samtaleterapi

Samtaleterapi kan være til hjelp når du

  • kjenner deg nedstemt
  • opplever angst
  • ikke finner mening
  • opplever en livskrise
  • er usikker på hva du vil
  • opplever vanskeligheter i relasjonene rundt deg
  • ønsker å komme i kontakt med følelsene dine
  • ønsker bevisstgjøring rundt egne reaksjoner, kvaliteter, adferd og følelser

 

Min filosofi

Jeg tror vi finner svarene og kraften i kjernen av oss selv. Fordi denne kjernen ofte er godt tildekket, kan det være vanskelig å vite hva vi vil, kjenne følelsene og reaksjonene våre, vite hvem vi egentlig er. I samtaleterapi kan du undersøke og bevisstgjøre dine reaksjonsmønstre og væremåter og få kontakt med følelsene dine slik at du kan gjøre nye og bevisste valg for deg selv. Jeg ønsker å bidra til at mennesker øker sin bevissthet og får en klarere erkjennelse av egne behov og ressurser. Da kan vi velge å ta ansvar for våre liv.

 

Bevegelse fra hjertet

Å bevege seg fra hjertet betyr for meg å bevege seg fra det som betyr noe for meg – fra det som berører meg og skaper følelser. Helt grunnleggende handler det om å la meg lede av kjærligheten og leve fra kjernen i meg.

For mange av oss har det vært nødvendig å ta vare på og beskytte denne sårbare kjernen som inneholder vår innerste essens – hvem vi er og hva våre kvaliteter er. Vi har ofte lagt lag på lag av beskyttelse rundt hjertet, og det kan derfor være vanskelig å få kontakt med vår sårbarhet. Kjærligheten kan være pakket inn i uforløst smerte, sorg og frykt – vanskelige og vonde følelser som gjennom aksept og bearbeiding kan åpne oss til hvem vi er og hva vi lengter etter og ønsker å gi. Det kan være fint å få hjelp og følge på veien tilbake til sin egen kjerne og kjærligheten.

Jeg vil gjerne gå sammen med deg – hjelpe og støtte deg – på reisen til å ta i mot og romme mer av deg selv – en oppdagelsesferd som vil gjøre det mulig å leve med større grad av våkenhet og mer i overenstemmelse med den du egentlig er.