Parterapi

Terapi for par kan være til hjelp når:

Min filosofi

har jeg fra min toårige videreutdanning i parterapi, Creative CoupleWork, ved The Centre for Gender Psychology (UK). Hovedtanken er at parforholdet gir en mulighet til personlig vekst. Muligheten ligger i at partneren ofte speiler våre egenskaper, følelser, mønstre og/eller adferd, og at vi kan gjenskape de første nære relasjonene i våre liv – med mor og far eller annen omsorgsperson. Det er i disse relasjonene vi lærte å forholde oss intimt med et annet menneske. I den trygghet som etter hvert oppstår i et parforhold, kan vi få tak i følelser, mønstre og adferd, og leve dem ut. Dette kan gjøre oss bevisste, og vi kan romme mer av oss selv slik at vi kan gjøre andre valg. En konflikt kan være mulighet for vekst og dypere intimitet.

Denne filosofien og metoden kan være til hjelp for å:

  • Belyse hva som foregår i relasjonen og for den enkelte
  • Kunne gi mer forståelse og empati for hverandre
  • Akseptere det som er
  • Gi mer rom for intimitet og kjærlighet
  • Løse konflikter rundt mine, dine og våre barn – stefamilie
  • Finne en ny måte å leve sammen på – en mening og visjon for parforholdet.