Priser og vilkår

Sted
Med mindre annet er avtalt, finner samtalene sted på mitt kontor i Gamle Drammensvei 98, Lierskogen.

Honorar
Som hovedregel varer en sesjon i 90 minutter med mindre annet er avtalt. En sesjon på 90 minutter koster kr. 1.500,-

Honoraret betales etter timen enten med vipps eller kort. Alternativt kan du på forhånd overføre beløpet til kto.nr.: 7058 13 40883.

Avbestilling av time
Avtalt time kan avbestilles senest 24 timer på forhånd. Timer som ikke er avbestilt må betales.
Avbestilling kan gjøres ved å sende SMS til tlf. 90778164, og jeg sender bekreftelse tilbake om at avbestillingen er mottatt. Pass på at meldingen er tydelig med navn og møtedagen det gjelder.

Taushetsplikt
Mitt arbeid med klienter er underlagt taushetsplikt, og det er således min plikt å ikke bringe videre til andre opplysninger som kommer frem i samtalene.
I mitt arbeid med klienter følger jeg de etiske prinsipper som er vedtatt av Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter NFPT:  Etiske prinsipper
Her finnes det også beskrevet klagemuligheter og prosedyrer ved brudd på de etiske prinsippene.