Samtaleterapi

Samtaleterapi kan være til hjelp når du

  • kjenner deg nedstemt
  • opplever angst
  • ikke finner mening
  • opplever en livskrise
  • er usikker på hva du vil
  • opplever vanskeligheter i relasjonene rundt deg
  • ønsker å komme i kontakt med følelsene dine
  • ønsker bevisstgjøring rundt egne reaksjoner, kvaliteter, adferd og følelser

Min filosofi

Jeg tror vi finner svarene og kraften i kjernen av oss selv. Fordi denne kjernen ofte er godt tildekket, kan det være vanskelig å vite hva vi vil, kjenne følelsene og reaksjonene våre, vite hvem vi egentlig er. I samtaleterapi kan du undersøke og bevisstgjøre dine reaksjonsmønstre og væremåter og få kontakt med følelsene dine slik at du kan gjøre nye og bevisste valg for deg selv. Jeg ønsker å bidra til at mennesker øker sin bevissthet og får en klarere erkjennelse av egne behov og ressurser. Da kan vi velge å ta ansvar for våre liv.