Psykosyntese

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi som vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap i arbeidet med å se problemene som hindrer oss i å leve fullt ut. Den er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder den seg til menneskets iboende potensial av spirituell karakter. En kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn. Psykosyntesen bygger på både tradisjonell dybdepsykologi, spesielt psykoanalysen, og humanistisk og eksistensiell psykologi.